ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001/2015

23 Σεπτεμβρίου 2018

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, η μονάδα πέρασε με επιτυχία τον έλεγχο και πέτυχε τη διατήρηση της πιστοποίηση της κατά ISO. Πρόκειται δε για το βελτιωμένο πλαίσιο πιστοποίησης ISO 9001/2015 TUV, από την γερμανική εταιρία πιστοποιήσεων Intercert SAAR, με έδρα τη Βόννη, Γερμανίας.

Η πιστοποίησης αυτή αφορά όλα τα τμήματα της κλινικής και τα κριτήρια είναι αυστηρότερα σε σχέση με την προηγούμενη πιστοποίηση ISO 9001/2008. Ο σκοπός μας είναι με την πιστοποίηση αυτή, ο/η ασθενής της κλινικής να είναι σίγουρος ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ακολουθούν τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Με την ευκαιρία αυτή η Διοίκηση της κλινικής θέλει να ευχαριστήσει όλους τους εμπλεκόμενους στο παρεχόμενο έργο της: Ιατρικό, Παραϊατρικό, Μαιευτικό και Νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τους προμηθευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες που δέχθηκαν τις τακτικά επιβεβλημένες αξιολογήσεις ως πρόκληση, και ως ευκαιρία να αποδείξουμε τη αξία μας. Η ομάδα "Ελευθώ" κάνει πράξη την υπόσχεσή της για όλο και καλύτερα και πιο ποιοτικά αποτελέσματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες της.