ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

17 Σεπτεμβρίου 2018

Η πολυκλινική ΕΛΕΥΘΩ (www.eleftho.gr) της ΧΙΟΥ, γνωστοποιεί την Αναγγελία θέσης βοηθού Φαρμακείου. Η πολυκλινική μας είναι μία  άρτια δομημένη μονάδα, με 3 χειρουργικές κλινικές: Γυναικολογική – Μαιευτική, Ορθοπεδική και Γενική Χειρουργική και 2 εργαστήρια: Ακτινολογικό και μικροβιολογικό. Διενεργούνται επίσης, Αγγειοχειρουργικά, Ουρολογικά χειρουργεία καθώς και όλων των ειδών οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις (Λαπαροσκόπήσεις – Υστεροσκοπήσεις – Κυστεοσκοπήσεις – Γαστροσκοπήσεις – Κολονοσκοπήσεις – Βρογχοσκοπήσεις). Η θέση περιλαμβάνει ευλύγιστο ωράριο και στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η οργάνωση και λειτουργία αποθήκης φαρμάκων και άλλων ειδικών υλικών ( Αποστειρωτικών υγρών κτλ), τήρηση βιβλίων και καταγραφή καταναλώσεων.

Ο τίτλος πτυχίου «Βοηθού Φαρμακείου» είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ.

Θετικά προσμετρούνται τα κάτωθι:

  1. Η εργασιακή εμπειρία (ακόμη και αν δεν είναι στον τομέα αυτόν)
  2. Η γνώση Υπολογιστών (Προγραμμάτων διαχείρισης αποθήκης, microsoft word και excel) 
  3. Η γνώση ξένων γλωσσών.
  4. Άλλες δεξιότητες που να αποδεικνύουν την ομαλή λειτουργία σε ομάδες, την εχεμύθεια, και γενικές γνώσεις περί αντισηψίας - αποστείρωσης, 

  Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.:

  • Είτε με email στο info@eleftho.gr
  • Είτε με fax στο +302271020999
  • Είτε Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Βερίτη 49, Χίος 82100, Ελλάς.

Παρακαλείστε να αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και τυχόν συστατικές επιστολές που να ενισχύουν την υποψηφιότητά σας.

Η αντιμισθία είναι συζητήσιμη και οπωσδήποτε ανάλογη των προσόντων.

Η πολυκλινική είναι μία μικρή αλλά εξαιρετικά λειτουργική δομή με ιδιαίτερη βάση στην καλή χημεία και την δημιουργία οικογενειακού κλίματος, διότι έτσι πιστεύουμε πως αντιμετωπίζουμε καλύτερα τους ασθενείς μας.

                                                                   Με τιμή

                                                          Η Ομάδα «ΕΛΕΥΘΩ»