Αγγειοχειρουργική

Η Πολυκλινικλή ΕΛΕΥΘΩ με τους άξιους και καταρτισμένους συνεργάτες της προσφέρει μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αγγειακών προβλημάτων: 

 • Το ακτινολογικό εργαστήριο διενεργεί καθημερινά προσυμπτωματικούς έλεγχους με Triplex υπερηχογραφήματα:

Αρτηριών όπως:

 1. Καρωτίδες
 2. Σπονδυλικές αρτηρίες
 3. Αορτή, και οι κλάδοι της 

για πιθανές στενώσεις και ανευρύσματα.

και φλέβών όπως:

 1. Σαφηνείς Φλέβες
 2. Μηριαίες φλέβες και οι κλαδοι αυτής. 

για φλεβική ανεπάρκεια - ανεπάρκεια φλεβικών βαλβίδων, στενώσεις και θρομβώσεις.

 

 

 • Το Μικροβιολογικό εργαστήριο συμβάλει με:
 1. Την δυνατότητα διενέργειας άμεσων τεστ d-dimer που επιβεβαιώνουν έγκαιρα τη διάγνωση της φλεβοθρόμβωσης.
 2. Τον μοριακό έλεγχο θρομβοφιλίας, ελέγχοντας μεταλλάξεις στοχευμένες στον μεσογειακό πλυθησμό που ευθύνονται για θρομβώσεις. Η διερεύνηση αυτή μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε τους ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση της νόσου.

 

 • Οι έμπειροι αγειοχειρουργοί, αξιοποιόντας τον εξοπλισμό της κλινικής (Χειρουργεία, C- arms με δυνατότητες αγγειογραφίας, Μ.Α.Φ., Δυνατότητα Αναλυτή  Αρτηριακού αίματος, κ.α.), μπορούν να επέμβουν χειρουργικά για την επιδιόρθωση των αγγείων. Προσφέρονται με ασφάλεια οι περισσότερες επεμβάσεις κλασσικής αγγειοχειρουργικής, ενώ η κλινική στοχεύει στα επόμενα χρόνια να εκκινήσει ενδαγγειακές θεραπείες. 

 

 • Τέλος σε συνεργασία με την κυρία Ηλέκτρα Δημητρακοπούλου (Αιματολόγο) μπορούμε  να παρέχουμε συμβουλή και προληπτική αγωγή στους ασθενείς με διαπιστευμένη αγγειακή νόσο ή σε αυτούς με υψηλό κίνδυνο εμφάνισής της. 

 

Συνεργάτες Τομέα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Δημήτριος MD

Αγγειοχειρουργός