Ιστοσελίδα - Cookies - Ασφάλεια

Χρήση Cookies

Ο παρόν ιστότοπος κάνει χρήση cookies προκειμένου αυτά να σας επιτρέπουν την είσοδο σε αυτόν. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας κάθε φορά που τον επισκέπτεστεκαι κάνετε χρήση αυτού.

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε. «ΕΛΕΥΘΩ»(εφεξής «Κλινική») χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα της προκειμένου να επιτύχει την ομαλή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου με την απαιτούμενη ταχύτητα, για την αναγνώριση της συσκευής και του προγράμματος περιήγησης ή του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να σας παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία πλοήγησης και χρήσης, για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας, ώστε να αποφύγετε να εισάγετε ξανά τα ίδια δεδομένα (όπως όνομα χρήστη, στοιχεία επικοινωνίας) για την ανάλυση του τρόπου περιήγησης και χρήσης του διαδικτυακούτόπου.

Μπορείτε να δεχθείτε, να ελέγξετε ή/και να απορρίψετε τελείως τη χρήση των cookies. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, στις περισσότερες περιπτώσεις όμως μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να απορρίπτει τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τα διαδραστικά χαρακτηριστικά των τοποθεσιών του ιστοτόπου στο βαθμό που η λειτουργία τους εξαρτάται από τη χρήση cookies.

Η Κλινική κάνει επίσης χρήση της υπηρεσίας GoogleAnalytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα https://policies.google.com/privacy.

Ασφάλεια

Η Κλινική έχει λάβει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, και φροντίζει για τη νομιμότητα της συλλογής, της επεξεργασίας και την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (2016/679 - GDPR).

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.