Ευρετήριο Ιατρών - Συνεργατών

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Δημήτριος MD

Ημερομηνία γέννησης: 01/01/1962
Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργός
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης
Πλήρες Βιογραφικό:

under construction