Ευρετήριο Ιατρών - Συνεργατών

Κάβουρας Αδαμάντιος MD, MSc, FEBU

Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1979
Ειδικότητα: Ουρολόγος
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης
Πλήρες Βιογραφικό:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

 • 2/2010 – 10/2011. Συμμετοχή ως sub-investigator στην κλινική μελέτη: “Μια τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, ανοικτού σχεδιασμού μελέτη για την σύγκριση της δεγαρελίξης έναντι της γοσερελίνης χορηγούμενης με θεραπεία μη-στεροειδών αντιανδρογόνων (βικαλουταμίδη), όσον αφορά την μείωση του μεγέθους του προστάτη σε ασθενείς με Καρκίνο του Προστάτη μέσου ή υψηλού κινδύνου, οι οποίοι χρειάζονται νεοεπικουρική ορμονική θεραπεία πριν από την ακτινοθεραπεία (πρόθεση ίασης)”. Ferring Pharmaceuticals.
 • 10/2009 – 6/2011. Συμμετοχή ως sub-investigator στην κλινική μελέτη: “Μια φάσης 3, τυχαιοποιημένη, παράλληλου σχεδιασμού, διπλή-τυφλή, πολυκεντρική μελέτη που διερευνά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της Ταδαλαφίλης χορηγούμενης μια φορά ημερησίως για 12 εβδομάδες σε ασθενείς με σημεία και συμπτώματα Καλοήθους Υπερπλασίας Προστάτη”. Eli Lilly Pharmaceuticals.
 • 8/2009 – 9/2011. Συμμετοχή ως sub-investigator στην κλινική μελέτη: “Αποτελεσματικότητα της θεραπείας με Zometa για την πρόληψη των οστικών μεταστάσεων στους ασθενείς υψηλού κινδύνου με Καρκίνο του Προστάτη. Μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη της Ευρωπαϊκής Ουρολογική Εταιρίας (EAU) σε συνεργασία με τη Σκανδιναβική Ομάδα Καρκίνου του Προστάτη (SPCG) και το Arbeitsgemeinschaft Urologische Onkologie (AUO)”. Ferring Pharmaceuticals.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

 • Μονήρης ινώδης όγκος νεφρού με εκσεσημασμένη οπισθοπεριτοναική επανεμφάνιση. Περιγραφή της περίπτωσης. Σφουγγαριστός Σ, Παπαθεοδώρου Μ, Κάβουρας Α, Περιμένης Π. Prague Med Rep. 2012;113(3):246-50.
 • Ψευδοανεύρυσμα νεφρικής αρτηρίας μετά από μερική νεφρεκτομή. Κάβουρας Α, Σφουγγαριστός Σ, Περιμένης Π. Hippokratia. 2011 July;15(3):284-5.
 • Ο ρόλος του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων και των ουδετερόφιλων στην πρόβλεψη της αυτόματης αποβολής λίθου σε ασθενείς με κωλικό του νεφρού. Σφουγγαριστός Σ, Κάβουρας Α, Περιμένης Π. British Journal of Urology Int. 2012 Feb 28.
 • Μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ του primary και secondary Gleason pattern, ως προς την ικανότητά τους για πρόβλεψη θετικών χειρουργικών ορίων μετά από ριζική προστα-τεκτομή. Σφουγγαριστός Σ, Κάβουρας Α, Κανάτας Π, Πολύμερος Ν, Περιμένης Π. Prague Med Rep. 2011;112(3):168-76.
 • Stenting ή όχι πριν την εξωσωματική λιθοτριψία ασθενών με λιθίαση του ουρητήρα? Τα αποτελέσματα μια τυχαιοποιημένης προοπτικής μελέτης. Σφουγγαριστός Σ, Κάβουρας Α, Πολύμερος Ν, Περιμένης Π. Int Urol Nephrol. 2011 Sep 30.
 • Νεφρικό Σβάννωμα με εικόνα μιας μη ομογενούς μάζας στην ΜRΙ – παρουσίαση του περιστατικού. Σφουγγαριστός Σ, Κάβουρας Α, Γερονάτσιου Κ, Περιμένης Π. Prague Med Rep. 2011;112(2):137-43.
 • Παράγοντες πρόβλεψης της αυτόματης αποβολής λίθου σε ασθενείς με κωλικό του νεφρού, λόγω λίθου στον ουρητήρα. Σφουγγαριστός Σ, Κάβουρας Α, Περιμένης Π. Int Urol Nephrol. 2012 Feb;44(1):71-9.
 • Ένας 82 χρονών ασθενής με πορώδες αδενοκαρκίνωμα προστάτη και ασυνήθιστη κυστεοσκοπική εικόνα: Περιγραφή της περίπτωσης. Σφουγγαριστός Σ, Καταφιγιώτης Ι, Τιριτζής Ι, Κάβουρας Α, Πέτας Α. J Med Case Reports. 2011 Jan 11;5(1):4.
 • Kάβουρας A, Αθανασόπουλος Α. Χειρουργικές προσεγγίσεις της ακράτειας ούρων από προσπάθεια στον άνδρα. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Info Urology 2010. Τεύχος 57.
 • Λειομύωμα ουροδόχου κύστης. Περιγραφή της περίπτωσης. Γιαννόπουλος Σ, Μπίσιας Ε, Kάβουρας A. Ελληνική Ουρολογία 2008, 20; 56-59.
 • Σύνδρομο Κηλαϊδίτη και οξεία κοιλία. Περιγραφή της περίπτωσης. Μυλωνάκης Ι, Χατζηδάκης Ε, Γεωργόπουλος Ι, Kάβουρας A. Ελληνική Χειρουργική 2008, 80; 6: 271.
 • Αιμαγγείωμα πεϊκής ουρήθρας: Αντιμετώπιση με μια απλή διουρηθρική εκτομή. Ευθυμίου Ι, Kάβουρας A, Βασιλάκης Π, Kατσάνης Σ. Cases Journal. 2009, 14;2: 199.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

 • Αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτόλογης ταινίας από απονεύρωση ορθού κοιλιακού για τη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας ούρων από προσπάθεια. Κατσένης Ν, Κάβουρας Α, McGuire E, Αθανασόπουλος Α. 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 11-14/10/2012. Αναρτημένη ανακοίνωση.
 • Η αξία της τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα πριν τη διενέργεια εξωσωματικής λιθοτριψίας (ESWL) σε λίθους ουρητήρα. Αποτελέσματα από μια τυχαιοποιημένη μελέτη. Σφουγγαριστός Σ, Κάβουρας Α, Πολύμερος Ν, Περιμένης Π. 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 11-14/10/2012. Αναρτημένη ανακοίνωση.
 • Ένας σύγχρονος καρκίνος όρχι από κύτταρα Sertoli και Leydig. Περιγραφή της περίπτωσης. Ρηγόπουλος Χ, Κάβουρας Α, Περιμένης Π. 20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Λευκωσία, 23-27/10/2010. Αναρτημένη ανακοίνωση.
 • Η αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης βολβοουρηθρικής αυτόλογης σφενδόνης για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια στον άνδρα. Κωσταντινόπουλος Α, Κάβουρας Α, McGuire E. 20ο Πανελ-λήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Λευκωσία, 23-27/10/2010. Αναρτημένη ανακοίνωση.
 • Η αντιμετώπιση ενός μικρού αιμαγγειώματος ουρήθρας με απλή διουρηθρική εκτομή. Ευθυμίου Ι,Kάβουρας A, Βασιλάκης Π. 12ο Συμπόσιο της Ελληνογερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας. Kως 2009. Αναρτημένη ανακοίνωση.
 • Παρακολούθηση των εργασιών του 27ου Πανευρωπαϊκού Ουρολογικού Συνεδρίου. Παρίσι, 24-28/02/2012.
 • Παρακολούθηση των εργασιών του 26ου Πανευρωπαϊκού Ουρολογικού Συνεδρίου. Βιέννη, 18-22/03/2011.

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Αγγλικά: Άριστο επίπεδο (Cambridge Proficiency Exam Certificate).

Γερμανικά: Βασικό επίπεδο (Zertifikat Deutsch, Goethe Institut).

Νορβηγικά: Βασικό επίπεδο (Τrinn 2, Universitetet I Oslo)

H/Y: Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος « Βασικές έννοιες πληροφορικής στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας». Υπουργείο Παιδείας (Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Περιμένης Πέτρος (Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών).

Αθανασόπουλος Αναστάσιος (Αν. Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών).

 

Διεύθυνση ιδιωτικού ιατρείου: Αγ. Ιακώβου 3, Τ.Κ: 82100, Χίος

Tηλ. Εργασίας/Φαξ: 2271081667 & Κιν.: 6946444409 E-mail:diamantis_kavouras@hotmail.com & http: www.dr-kavouras.gr