Παιδίατροι - Νεογνολόγοι

Η Πολυκλινική "ΕΛΕΥΘΩ", έχει την τιμή να διαθέτει μία εξαιρετική ομάδα παιδιάτρων, μάχιμων, πάντα πρόθυμων να βοηθήσουν, με βαθειά γνώση του αντικειμένου τους, και στην αιχμή της ενημέρωσης γύρω από τα ζητήματα της παιδιατρικής και της νεογνολογίας.  Δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον συνεργασίας και εμπιστοσύνης τόσο με τους γονείς όσο και με τους συνεργάτες ιατρούς. Αξιοποιούν όλες τις προσφερόμενες δομές της κλινικής, όποτε χρειαστεί:

Με την άριστη συνεργασία τους, καταφέρνουν να μειώνουν τις διακομιδές των Νεογνών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αναλαμβάνουν αρκετά πρόωρα νεογνά, και είναι πάντα στο πλευρό των νέων γονιών, συμπαραστάτες και σύντροφοι καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των  παιδιών τους έως της ενηλικίωσή τους. Όλο το προσωπικό της κλινικής είναι ενεργοί υποστηρικτές του μητρικού θηλασμού, όπου αυτός δεν αντενδείκνυται. 

Συνεργάτες Τομέα

Σταυράκης Ιωάννης MD

Παιδίατρος - Νεογνολόγος

Μαμούνα Αγγελική MD

Παιδίατρος - Νεογνολόγος