Βρογχοσκοπήσεις

Σε συνεργασία με την κυρία Ευαγγελια ΜΕΤΑΞΑ. – Ενδοσκόπο Πνευμονολόγο, είναι εφικτές βρογχοσκοπήσεις για:

  • Τη διάγνωση κατασκευαστικών ανωμαλιών των αεραγωγών (Τραχείας – Βρόγχων κτλ)
  • Τη βιοψία του πνεύμονα για διάγνωση παθήσεων, με τους εξής τρόπους:
  1. με απευθείας λήψη ιστού.
  2. με βρογχοκυψελιδικό έκπλημα (Washing).
  3. με ενδοβρογχικό μικρο-βούρτσισμα (Brushing).
  • Για τη διάγνωση χρόνιου βήχα, αιμόπτυσης, πιθανού καρκίνου των βρόγχων, σαρκοείδωσης, συχνών υποτροποιάζουσων λοιμώξεων, εμμένουσας και μή λυόμενης πνευμονίας.
  • Για την απομάκρυνση εισροφηθέντων στον πνεύμονα ξένων σωμάτων, με ειδικές λαβίδες σύλληψης.
  • Τη βιοψία λεμφαδένων μεσοθωρακίου (TBNA) προς διάγνωση και σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα.