Ουρολογία

Οι άριστοι συνεργάτες της κλινικής προσφέρουν τη δυνατότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης  όλου του φάσματος των ουρολογικών περιστατικών:

Στα πλαίσια των διαγνωστικών πράξεων γίνονται:

  • Υπερηχογραφικός έλεγχος προστάτη.
  • Βιοψίες Προστάτη – όρχεως.
  • Διερεύνηση υπογονιμότητας.
  • Διερεύνηση στυτικής δυσλειτουργίας.
  • Διερεύνηση αιματουρίας και πρωτεϊνουρίας.
  • Διερεύνηση πιθανής νεφρολιθίασης.

 

Με το τελευταίας γενεάς κυστεοσκόπιο διενεργούνται:

  • Διουρηθρική προστατεκτομή (TURP).
  • θηλωματεκτομές ουροδόχου κύστεως.
  • αφαιρέσεις λίθων.

 

Τέλος, όλα τα χειρουργεία κλασσικής ουρολογίας  όπως νεφρεκτομή και ανοικτή προστατεκτομή είναι επίσης εφικτά. 

Συνεργάτες Τομέα

Παπαληός Δημητριος MD

Ουρολόγος

Κάβουρας Αδαμάντιος MD, MSc, FEBU

Ουρολόγος