Βιοψίες Μυελού των Οστών

Σε συνεργασία με την κυρία Ηλέκτρα Δημητρακοπούλου MD – Αιματολόγο, είμαστε σε θέση να κάνουμε εξετάσεις που επιτρέπουν τη διερεύνηση και διάγνωση:

  • Αγνώστου Αιτιολογίας Αναιμίας (Απλαστικής).
  • Νοσημάτων του Μυελού των Οστών όπως η  Μυελική ίνωση και το Mυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο.
  • Διερεύνηση Μεμονωμένης  Λευκοπενίας, Θρομβοπενίας ή Πολυκυταιμίας.
  • Διάγνωση κακόηθων νοσημάτων του μυελού των οστών, όπως Λευχαιμίες και Λεμφώματα.
  • Διάγνωση Αιμοχρωμάτωσης (Γενετικής νόσου που ανεβάζει τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα).
  • Διερεύνηση Εμπύρετου αγνώστου αιτιολογίας.